SDRUŽENÍ SPLAV

Konference

20. – 21. 4. 2023

Konference Les(nictví)
(Bio)diversita
K(ultura)omunita

Dva roky jsme chodili do lesa a přemýšleli, čím nám může být, jak si s malým kouskem lesa poradit po svém, jak v něm mít to, co si vysníme. Jak mít les jako útočiště, jak v něm mít lesní plody, jak tam pozvat živočichy, jak ho přizpůsobit terapii nebo jak ho založit, aby šířil diverzitu do okolí… Setkávali jsme se s experty a s lidmi, kteří lesem žijí. V dubnu jsme se setkali v lese u Dvora Králové a na Univerzitě v Hradci Králové, abychom předali některá pro nás důležitá témata i ostatním a inspirovali je k zamyšlení, k debatě, ke změně pohledu na les. Akci navštívila témeř stovka posluchačů.

Enklávy života

Konference

1. den

První den jsme pro veřejnost připravili dva tématické workshopy – Lesní řemesla a Lesní mysl a zároveň jsme hravou formou pozvali návštěvníky k dialogu nad myšlenkou enklávy života jako bohatého a živoucího lesního společenství.

2. den

Druhý den jsme se sešli v posluchárně Hradecké University. Psycholog Adam Táborský představil Terapii mezi stromy – koncept a benefity psychoterapie v propojení s lesním prostředím. Bohumír Dragoun, archeolog a zakladatel archeoskanzenu Villa Nova v Uhřínově si s námi povídal o historii a vývoji osidlování lesní krajiny a ukázal středověké koncepty lesního hospodaření. S Ladislavem Čepelkou, který působí na MZLU v Brně, jsme diskutovali na téma ´Jak klima mění lesy a co s tím můžeme dělat?´a Dušan Kacálek z Výzkumného ústavu v Opočně prezentoval důležité lesní dřeviny s melioračními a zpevňujícími vlastnostmi. Spoluzakladatel Českého spolku pro Agrolesnictví Aleš Erbr s námi diskutoval současné agrolesnické trendy a v panelové diskuzi spolu s Petrem Kjučukovem z Ústavu Ekologie lesa ČZU a Ladislavem Čepelkou přemýšleli nad tím, co lze očekávat od lesa v budoucnosti. Navázal Kamil Fišer s jedlými lesy a lesními zahradami a jejich přínosy pro nás i pro přírodu. Lucie Rejchrtová z Výzkumného ústavu v Opočně hovořila o historických lesních řemeslech a možnostech jejich uplatnění v současnosti. Na závěr jsme se z hluboka nadechli a z hluboka vydechli a Johana Pytlíčková nás v mysli přenesla do našeho oblíbeného lesa aneb finská škola Lesní mysl.

Videa

Jaká byla konference?
Příjemná, inspirativní, poučná, přátelská…

Jak odpověděli naši hosté na otázku
„Co pro Vás znamená ideální les?“

Záznamy z vybraných přednášek: