8.  – 14. 5. 2023

Lesní workshop v České republice 23
ČR 23
  • Hospodaření s vodními zdroji na horské zemědělské půdě v kombinaci s lesnictvím.

  • Základní pochopení geologie, klimatu a krajinných tvarů ve vztahu k lesním problémům v jednotlivých lesních typech.

  • Exkurze do inverzních poloh horských smrkových a slatinných lesů a reliktních borových lesů, diskuse o managementu chráněných a nechráněných porostů.

  • Nížinný listnatý les a jeho přirozené prostředí a rozmanitost rostlinných druhů.

  • Plánování a hospodářské vztahy vlastníků lesů, státní podpora, různovrodé lesnické přístupy pro kontinuální využití dřeva.

  • Kůrovcová kalamita – dopady změny klimatu, poškození smrkového lesa kůrovcem, změny hospodaření a související problémy.

  • Adršpašské a Teplicé skalní oblasti – chráněné zalesněné území čelící problému masové turistiky a lesního hospodářství.

  • Josefovské louky – louky a mokřady, pozorování ptáků.

  • Nové lesní profese – lesní terapie a její propojení s obhospodařováním lesa.

Tady si můžete prohlédnout různá místa, která jsme navštívili  →

EstonskoČeskoLesní disputace
Les druhově bohatý
Les ddgadfha

Les ddgadfha

gfdhafhafhaBorne Sulinowo, West Pomeranian Voivodeship, Polsko, 140 m.n.m., 8,02 haNadace Stanisław KarłowskiBiodiverzita je v posledních letech velmi frekventované slovo, které se objevuje v různých souvislostech a podobách. Co však skutečně znamená? Biodiverzita...