8. 8. – 15. 8. 2021

Lesní workshop v Estonsku 21
Estonsko 2021
  • Terapeutické, komunitní a druhově bohaté lesy.
  • Lesy v oblastech zvýšeného veřejného zájmu – ekologicky významné oblasti versus návštěvníci.
  • Koncept léčivých lesů a jejich parametry – jak vytvořil léčivý les, lesní terapie v medicíně.
  • Lesní zákon, management a ekosystémové služby.
  • Trendy budoucího rozvoje estonského lesního hospodářství z pohledu drobných soukromých vlastníků lesů a zástupců státních lesů.
  • Druhové složení estonských lesů.
  • Rostliny a živočichové lesů a rašelinišť.
  • Paldisky – ´Zelená obec´, Národní park Lahemaa.
  • Besedy s experty – Státní lesní agentura, Ministerstvo životního prostředí, Přírodní škola, Přírodní turistické centrum, Odboru Životního prostředí místní samosprávy.
  • Práce na pilotních lesních pozemcích – úklid lesního okraje, výsadba trvalek, oprava vyhlídkové věže.

Cesta do Estonska byla jedinečná. Lidé zde berou les více než jen jako prostředek zisku. Berou ho jako součást svého života, své identity. Místní odborníci mají co říct, předali nám spoustu informací o lese, o tom, co pro ně znamená, jak se o něj starají apod. Myslím si, že se od nich máme ohledně lesa ještě hodně co učit.
(Matěj, 18)

Už na letišti jsem měl dobrý pocit z toho, že to bude super zážitek se super lidmi – a stal se z toho jeden velkej zážitek naplněný několika dalšími zážitky uvnitř. Nejzajímavějším tématem mi obecně přišlo to, jak je ochrana a obrana každého „hektárku“ lesa důležitá. Je to téma, o kterém začíná čím dál tím víc mluvit a určitě by bylo fajn tohle poselství šířit dál. Můj vztah k lesu se po této expedici mnohonásobně prohloubil a určitě se hodlám dál dovzdělávat a učit se novým věcem okolo tohoto odvětví.
(Josef, 19)

Léčivý les v Lohusalu, Estonsko PDF →

Les k procházkám, Estonsko PDF →

Les k vázání uhlíku, Tibuvalja, Estonsko PDF →

Les pro biomasu, Estonsko PDF →

Rodinný les Penta, Estonsko PDF →

V Estonském lese
Ing. et Ing. Ladislav Čepelka Ph.D

Ital v České republice si asi připadá podobně jako já v Estonsku. Všechno je podobné, ale mělčí, vodnatější, studenější, mladší, pomalejší, méně intenzivní, méně ochočené a méně využité. Aspoň co se týče krajiny a jejího využití-technologie a stroje jsou už dnes totiž všude skoro stejné.

Z Estonska se teprve nedávno, je to sotva pár tisíc let, stáhnul ledovec. Půdy jsou proto tenké a chudé, někdy kamenité, téměř vždy písčité. Každopádně ale mnohem mělčí a chudší na živiny než většina našich. To, co u nás pečlivě chráníme na posledních výspách nejzazších hor (rašeliniště) je tu místy zcela běžné. I proto jsou základními dřevinami borovice a břízy. Hodně je vrb, olší, smrků a osik, už mnohem méně pak jilmů nebo dubů. Ale jsou. Naopak v podstatě chybí např. javory, buky nebo jedle. Podobné lesy v České republice máme – např. kolem Bezdězu, nebo ve skalních městech (Kokořínsko, Broumovsko) aj. tzv. reliktní bory. Větší celky u nás ale tvoří jen výjimečně.

Rovina v Polabí a rovina v Pobaltí mají každá poněkud jiný rozměr – u nás z obzoru vždy trčí něco, co usnadní orientaci a zároveň naznačuje, že ta rovina není nekonečná – alespoň ten Říp.

Na mapě vypadá Estonsko docela malé. Je sice menší než Čechy bez Moravy – ale malé není. Zvlášť pro něco málo přes milion obyvatel. Pro všechny a pro všechno je tu násobně víc místa, než jsme zvyklí. To je další velký rozdíl. Běžné vzdálenosti a výměry jsou podstatně větší: rodina obhospodařující hodně přes 1000 ha lesní i zemědělské půdy je ´jedním z drobných vlastníků´. Intenzita hospodaření a využití půdy je proto obecně mnohem nižší. Nicméně nebylo to tak vždy. Velké části luk a pastvin se z různých důvodů vrátily pod koruny stromů až po Druhé světové válce a od té doby podíl lesa stoupl z 10 na dnešních 50 %. Tenhle příběh se vlastně dost podobá našim Sudetům. Podobný je i podíl státních lesů, který sahá přes polovinu celkové výměry.

Jak vypadá obvyklé lesnictví jsme neměli moc čas poznat, ale z náznaků soudím, že se víc podobá skandinávskému než našemu modelu. Znamená to vyšší využití strojů typu harvestorů, forwarderů, fréz a sázecích strojů. Ostatně rovinatý terén je k tomu ideální.

EstonskoČeskoLesní disputace
Les druhově bohatý
Les ddgadfha

Les ddgadfha

gfdhafhafhaBorne Sulinowo, West Pomeranian Voivodeship, Polsko, 140 m.n.m., 8,02 haNadace Stanisław KarłowskiBiodiverzita je v posledních letech velmi frekventované slovo, které se objevuje v různých souvislostech a podobách. Co však skutečně znamená? Biodiverzita...