17. – 23. 10. 2021

Lesní workshop v Polsku
Polsko 2021
 • Belověžský prales, přírodě blízké lesy v okolí Augustowa a Knyszyn.
 • Chov lesních včel – historie, brtnický spolek, typy brtí a způsob získávání medu, zpracování medu
 • Zvířecí obyvatelé lesů a jejich pobytové znaky.
 • Druhové složení lesů, chráněné rostlinné druhy, starodávné duby.
 • Historie, vývoj a současná situace národního parku a rezervací Bělověžského pralesa.
 • Královská dubová stezka.
 • Dialog mezi lesníkem a environmentálním aktivistou – problémy s hospodařením v Bělověžském pralese, konflikty mezi místními komunitami lesníků.
 • Lesní management a způsoby obnovy původních lesních společenstev v oblastech různé úrovně ochrany.
 • Bezzásahové lesy – praxe, potíže.
 • Lesní terapie v praxi.
 • Lesní byliny, lidové léčitelství.
 • Zubří rezervace a zubři ve volné přírodě.

Bezzásahový les, Starorzecze, Polsko navštívili  PDF →

Druhově bohatý les, Juchowo, Polsko PDF →

Les pro netopýry, Národní park Ojców, Polsko  PDF →

Les pro včely, Augustów, Polsko PDF →

Obnovený komunitní les, Brusy, Polsko PDF →

Therapeutický les, Supraśl, Polsko PDF →

Znovuzalesněné oblast, Brzustowa, Polsko PDF →