Polsko

Bezzásahový les

Świnna, Żywiec, Silesian Voivodeship, Polsko, 442,8 m.n.m., 0,42 ha
Soukromý vlastník

Bezzásahový les

Když slyšíme les, obvykle si představíme nedotčenou oblast se staletými stromy a bujnou divokou vegetací. Mohl by právě takový být váš vysněný les? Les bez zásahů? Začněme tím, co je les bez zásahů. Jedná se o lesní oblast, která je vyloučena z jakýchkoliv hospodářských činností, což znamená, že se v ní neprovádí žádná těžba dřeva, nevjíždí do ní velká technika a les je ponechán svému osudu. Zda a jak bude les ponechaný sám sobě fungovat, závisí do značné míry na lokalitě a typu sousedních pozemků. Důležité je zachovat samoregulační funkce lesa a k tomu je velmi důležitá účast živočichů, včetně velkých savců. Obvykle se bezzásahovými lesy stávají porosty nacházející se na těžko přístupných místech, jako jsou horské svahy, srázy nebo mokřady.

V konečném důsledku se bude poněkud podobat pralesu, ovšem s tím rozdílem, že abychom mohli hovořit o pralese, musí být splněny specifické podmínky, mimo jiné to, že je oblast součástí rozsáhlého území přirozeného lesa, blízkého původnímu druhovému složení a území značné rozlohy, jehož půda nebyla dříve zemědělsky využívána.

Souhrnně řečeno, lesem bez zásahů je les:

  • Bez osídlení.
  • Nepřístupný.

  • Biologicky rozmanitý.

  • S bujnou vegetací.

  • Bez hospodářské činnosti.

  • Bez lidských aktivit.

Co byste tedy měli udělat pro to, aby byl takový váš les? Odpověď je jednoduchá, nechte působit přírodu a sledujte, jak se váš les stává divočejším a divočejším.

Tady si můžete prohnlédnout kartu pr Bezzásahový les PDF ke stažení  →

Foto: Jiří Kadera

Příběhy
Les druhově bohatý
Les druhově bohatý

Les druhově bohatý

PolskoBorne Sulinowo, West Pomeranian Voivodeship, Polsko, 140 m.n.m., 8,02 haNadace Stanisław KarłowskiBiodiverzita je v posledních letech velmi frekventované slovo, které se objevuje v různých souvislostech a podobách. Co však skutečně znamená? Biodiverzita je...