Polsko

Les druhově bohatý

Borne Sulinowo, West Pomeranian Voivodeship, Polsko, 140 m.n.m., 8,02 ha
Nadace Stanisław Karłowski

Les druhově bohatý

Biodiverzita je v posledních letech velmi frekventované slovo, které se objevuje v různých souvislostech a podobách. Co však skutečně znamená? Biodiverzita je diferenciace přírodního prostředí. Je to termín pro množství druhů rostlin, živočichů, hub, mikroorganismů, stanovišť. Jinými slovy, je to přírodní rozmanitost, která nás obklopuje.

Jaký je tedy les bohatý na biologickou rozmanitost? Je to les, v němž se bude vyskytovat mnoho druhů rostlin a živočichů, který bude vysoce druhově rozmanitý, tedy opak monokultury. Les je nejsložitější a nejbohatší suchozemský ekosystém, který se na naší planetě nachází. Znamená to však, že každý les má bohatou biodiversitu? Ano, pokud budeme uvažovat pouze panenské lesy, které nebyly přeměněny člověkem. Hospodářský les, který je monokulturou, má biodiverzitu mnohem nižší. Hlavním důvodem je značně omezený počet druhů stromů, které se v hospodářském lese vyskytuje, a to se nepřímo promítá do složení podrostu a také do výskytu živočichů.

Může se tedy váš les, ať už je jakýkoliv, stát lesem bohatým na biologickou rozmanitost? Ano, bude však potřebovat vaši pomoc. Na rozdíl od lesů bez zásahů (v nichž se neprovádí žádná údržba ani management) může les bohatý na biodiverzitu potřebovat váš zásah. Základem vašeho počínání by mělo být vytvoření správně fungující zelené plochy. Stejně jako u všech akcí bude i zde prvním krokem procházka po vašem lese a sousedních pozemcích. Analyzujte, co se zde nachází nyní, jak jsou tyto plochy využívány a zda je dostupná voda. Možná bude potřeba provést udržovací řezy a doplňkovou výsadbu. Výběr dřevin by měl vycházet ze stromů a keřů typických pro vaši oblast. Umístěním budek pro ptáky nebo vysazením jednotlivých druhů planě rostoucích ovocných stromů na okrajích podpoříte výskyt ptáků vaší oblasti. Je to vše? Ne, biodiverzitu vašeho lesa podpoří i dříve zmíněné budky pro netopýry, lesní úly nebo místy ponechání hustého podrostu pro další živočichy. Nezapomeňte však, že veškerá opatření musí být přizpůsobena charakteru oblasti, ve které se váš les nachází a že byste se měli poradit s místním lesníkem, který vám poskytne své znalosti a zkušenosti.

Tady si můžete prohnlédnout kartu pr Les druhově bohatý PDF ke stažení  →

Foto: Nikola Okrouhlická, Agnieszka

Příběhy
Bezzásahový les
Bezzásahový les

Bezzásahový les

PolskoŚwinna, Żywiec, Silesian Voivodeship, Polsko, 442,8 m.n.m., 0,42 haSoukromý vlastníkKdyž slyšíme les, obvykle si představíme nedotčenou oblast se staletými stromy a bujnou divokou vegetací. Mohl by právě takový být váš vysněný les? Les bez zásahů? Začněme...