Filip Vávra, Šárka Vávrová

Les Suchý Důl

Broumovsko, Česká republika, 570 m.n.m., 1,33 ha

Suchý Důl

Našim záměrem bylo pořídit si dům se zemědělskými pozemky a založit malé rodinné ekologické hospodářství. Po několika letém hledání jsme v roce 2010 koupily statek Broumovského typu s původním lánem zemědělských pozemků a navazujícím lesním pozemkem. Jednalo se o zapojený vzrostlý porost 1 ha smrku (stáří 130 let) s několika jedlemi a buky. Za les jsme byli rádi, ale zároveň jsme si byli vědomi, že přestárlá smrková monokultura má sice velkou zásobu dříví, ale její perspektiva v této podobě je z hospodářského hlediska dlouhodobě neudržitelná. Naší představou bylo postupné mýcení úzkých pásů a dosadba s podporou přirozeného zmlazení, tak aby byl výsledkem prostorově, věkově a druhově pestrý les odolný vůči dopadům klimatické změny, který mimo své ekologické funkce poskytuje dřevo na topení a později i stavební dřevo.

Protože byla u naší usedlosti zbořená stodola, tak jsme v roce 2013 nechali vykácet úzký a dlouhý pás lesa, abychom měli stavební řezivo na výstavbu stodoly. Šlo o to, aby se porost příliš neotevřel pro poryvy větru a nedocházelo k přílišnému vysychání půdy pro výsadbu a podporu zmlazení. Na podzim 2013 byla mýtina 0,25 ha zalesněna bukem, jedlí a javorem klenem a oplocena. Ponechali jsme také dřeviny z přirozeného zmlazení – břízu a jeřáb. Při vyžínání jsme museli potlačit velmi bujnou ostružinu. Tato plocha se pěkně zapojila, břízy částečně zastínily buky a po 9 lech jsme provedli její prořezávku, cca poloviny jedinců břízy, abychom uvolnily místo buku.

V letech 2018 a 2019 byla část původního porostu smrků polámána větrnou smrští a v období 2018 – 2021 opakovaně zasažena kůrovcovou kalamitou. Při odklízení popadaných stromů a prohlídkách případného dalšího napadení stromů v okolí to byl závod s časem a kůrovcem. Tento závod jsme po třech letech vzdali a po poradě s lesním hospodářem jsme v r. 2021 nechali plochu, z poloviny napadenou lýkožroutem, vykácet. Ponechány byly výstavky jedle, buku a břízy a krycí stěna ze smrků a jedlí na severozápadě.

Na podzim roku 2021 jsme uspořádali sázení pro veřejnost (buk, dub letní, jedle, modřín) a oplocenka byla rozšířena na celý pozemek.

Při vyžínání opět potlačujeme velmi bujnou ostružinu a ponecháváme dřeviny z přirozeného zmlazení (jedle, smrk, buk, bříza, jeřáb) s tím, že časem provedeme výchovnou probírku porostu. Věříme, že jsme na začátku cesty k udržitelnému a odolnému lesu, který poskytne Zemi i člověku své dary.

Tady si můžete prohnlédnout kartu lesa Suchý důl  PDF ke stažení  →

Příběhy
Les druhově bohatý
Les druhově bohatý

Les druhově bohatý

PolskoBorne Sulinowo, West Pomeranian Voivodeship, Polsko, 140 m.n.m., 8,02 haNadace Stanisław KarłowskiBiodiverzita je v posledních letech velmi frekventované slovo, které se objevuje v různých souvislostech a podobách. Co však skutečně znamená? Biodiverzita je...

Příběhy
Bezzásahový les
Bezzásahový les

Bezzásahový les

PolskoŚwinna, Żywiec, Silesian Voivodeship, Polsko, 442,8 m.n.m., 0,42 haSoukromý vlastníkKdyž slyšíme les, obvykle si představíme nedotčenou oblast se staletými stromy a bujnou divokou vegetací. Mohl by právě takový být váš vysněný les? Les bez zásahů? Začněme...