Polsko

Obnovený les

Męcikał village, Brusy, Pomeranian Voivodeship, Polsko,
132 m.n.m., 3,8 ha, Nadace Las na Zawsze

Obnovený les - obnova lesa

Bohužel i přes snahu minimalizovat škody způsobené přírodními katastrofami k nim dochází a bude docházet i nadále. Co ale dělat, když je můj les v důsledku nepředvídatelných jevů (požár, hurikán nebo povodeň) zničen? Mohu něco udělat pro záchranu své lesní enklávy? Ano, naštěstí má příroda schopnost seberegenerace a za naší účasti dokáže les obnovit.

Protože se jedná o obnovu (nikoliv o zakládání lesa), máte k dispozici území, kde již lesní půda je, s odpovídající strukturou a bohatá na vhodné mikroorganismy. Samotná obnova lesa spočívá v zajištění návratu biologické rozmanitosti. Vyplatí se postarat se o vhodný výběr dřevin, typických pro konkrétní oblast a stanoviště. Je vhodné konzultovat svůj záměr s místním lesním hospodářem, který může poskytnout potřebnou věcnou podporu. Je důležité zachovat druhovou variabilitu, aby nevznikla monokultura, která je mnohem náchylnější vlivu nepříznivých přírodních podmínek (např. silný vítr) a napadení škůdci než les s různorodým složením a se zachovalými úrovněmi typickými pro daný biotop.

Sanační práce by měly zahrnovat vyčištění oblasti, vyhodnocení ztrát, nezbytné ošetření a výsadbu. Klíčovým faktorem je čas, který je potřeba, než se z našeho obnoveného lesa stane krásná vzrostlá enkláva.

Tady si můžete prohnlédnout kartu pro Obnovený les  PDF ke stažení  →

Fotky: Milan Slavinger

Příběhy
Les druhově bohatý
Les druhově bohatý

Les druhově bohatý

PolskoBorne Sulinowo, West Pomeranian Voivodeship, Polsko, 140 m.n.m., 8,02 haNadace Stanisław KarłowskiBiodiverzita je v posledních letech velmi frekventované slovo, které se objevuje v různých souvislostech a podobách. Co však skutečně znamená? Biodiverzita je...

Příběhy
Bezzásahový les
Bezzásahový les

Bezzásahový les

PolskoŚwinna, Żywiec, Silesian Voivodeship, Polsko, 442,8 m.n.m., 0,42 haSoukromý vlastníkKdyž slyšíme les, obvykle si představíme nedotčenou oblast se staletými stromy a bujnou divokou vegetací. Mohl by právě takový být váš vysněný les? Les bez zásahů? Začněme...